Oбразовање

Oбразовање [Serbia]

 

ВАМДЦ је отворена, научна, е-инфраструктура, на светском нивоу, која повезује базе података са подацима о атомима и молекулима. Атомски и молекуларни подаци доступни преко наше инфраструктуре описују микроскопски свет атома, молекула, честица и њихове интеракције: енергије, фреквенције, радијационе прелазе и њихове особине, као и особине реакција за једноставне системе.

На нивоу наставних планова ове научне теме почињу да се истражују у распону од 15 до 18 година и изнад. Од већег значаја за било који ниво образовања су наставне теме повезане са нашим заједницама корисника. Заиста наше податке користе истраживача из других области; на пример:

 • у астрофизици да би се разумео хемијски састав неке галаксије, међузвезданог облака, атмосфере планете или звезде
 • у физици атмосфере да би се пронашле концентрације загађујућих материја у нашој атмосфери и чак за мерење брзине ветра
 • у физици плазме
 • у биофизици да би се симулирала путања електрона у живим ткивима за примене у радиотерапији

Планира се да се образовне акције спроводе на националним језицима у циљу подстицања везе са свим нивоима образовања.

 

 • Наши циљеви за образовање-

   

  Наши циљеви за образовање су следећи:

  • Да се омогући лак приступ атомским и молекуларним подацима и информацијама у вези са тим подацима
  • Да се обезбеде иновативни педагошки ресурси, као што је софтвер, у складу са националним наставним плановима како би се илустровала предавања на свим нивоима образовања
  • Да се потпомогне веза између истраживања и образовања
  • Да се створе националне мреже, и међусобно повежу на међународном нивоу
  • Да будемо партнери јавних институција
  • Да се подрже наставници и предавачи, и да им се пренесе знање о нашем научном експертству у односу на е-науку
  • Да се понуди обука са образовним средствима која су развијена
 • Наша стратегија за образовање-

   

  Наша стратегија за образовање заснива се:

  • На раду са појединим наставницима у циљу дефинисања одговарајућих педагошких средстава за дати ниво образовања. Ово укључује и развој софтвера који обавља визуелизацију података, симулацију макроскопског света, стварање локалних селективни база података које би испуниле одређене педагошке циљеве
  • На понуди ресурса за перманентно образовање и рад са одељењима универзитета, за перманентно образовање
  • истицању примера расположивих образовних ресурса
  • предлагању обуке за ове ресурсе
  • понуди сарадње и описивању начина финансирања
 • Наше финансирање и стратегија лидерства за образовање-

   

  • Акције спроводе чланови «ВАМДЦ Конзорцијума» који имају одређени професионални интерес у таквим активностима. Сваки члан има интелектуалну својину за производе које је сам развио (софтвер, базе података, образовни текстови) и одговоран је за њихово одржавање и надоградњу
  • Финансирање aкција малих размера врши се у оквиру наставних обавеза чланова «ВАМДЦ Конзорцијума» развијањем педагошких ресурса у оквиру дела часова предвиђених за наставу или као део сати за надгледање рада студената.
  • Финансирање акција великих размера захтева подршку заинтересованих страна на националном или међународном нивоу
  • Спољашњи партнери из света образовања постаће «придружени чланови» «ВАМДЦ Конзорцијума» и зато ће бити позвани да учествују у «Радној групи за образовање», како је дефинисано у статусу и интерним прописима «ВАМДЦ Конзорцијума»