undervisningen

Undervisningen [Sweden]

VAMDC är en öppen elektronisk infrastruktur som är fördelad över hela världen och binder samman databaser med vetenskapliga data om atomer och molekyler. De data som vi gör tillgängliga beskriver den mikroskopiska världen av atomer, molekyler, partiklar och deras växelverkan: energier, frekvenser, strålningsövergångar och deras egenskaper, samt reaktioner för enkla system.

Inom utbildningsplanerna brukar man ta upp dessa ämnen med elever som är mellan 15 och 18 år gamla eller äldre. Angränsande ämnen som våra användare sysslar med är dock relevanta för i stort sett alla nivåer inom undervisningen eftersom våra data används av forskare från många olika områden, till exempel

 • inom astrofysiken för att förstå den kemiska sammansättningen av galaxer, interstellära moln eller stjärnornas atmosfärer
 • inom jordatmosfärens fysik för att studera föroreningar i luften eller för att mäta vindens hastighet
 • inom plasmafysiken
 • inom biofysiken för att simulera elektronernas banor i levande vävnader för tillämpningar inom strålningsbehandlingen

Undervisningsaktiviteterna planeras att realiseras i respektive språk för varje land för att uppmuntra samarbete på alla nivåer inom undervisningen.

 

 • Våra mål för undervisningen-

   

  • Att underlätta tillgång till data för atomer och molekyler och relaterad information
  • Att tillhandahålla innovativa pedagogiska resurser så som mjukvara som stämmer överens med lokala läroplaner för att illustrera lektioner på alla nivåer
  • Att förstärka länken mellan forskning och undervisning
  • Att skapa nationella nätverk och att sammansluta dessa internationellt
  • Att vara samarbetspartners för offentliga institutioner
  • Att ge stöd till lärare och föreläsare och att förmedla vår kunskap inom e-vetenskap
  • Att erbjuda träning på de framtagna undervisningsverktygen
 • Vår strategi för undervisningen-

   

  Vår strategi är baserad på:

  • Att arbeta med individuella lärare för att definiera lämpliga pedagogiska resurser för olika undervisningsnivåer. Detta inkluderar bland annat utveckling av mjukvara för att visualisera data, att simulera den makroskopiska världen, och att skapa lokala selektiva databaser som uppfyller specifika pedagogiska mål.
  • Att erbjuda resurser för undervisning till universitetens institutioner
   • visa upp exempel på existerande undervisningsresurser
   • föreslå träning på dessa resurser
   • erbjuda samarbeten och beskriva finansieringsmöjligheterna
 • Vår strategi för finansiering och ledarskap inom undervisningen-

   

  • Aktiviteterna genomförs av medlemmarna i «VAMDC Consortium» som har ett yrkesmässigt intresse av detta. Varje medlem behåller upphovsrätten för sina utvecklade produkter (mjukvaror, databaser, undervisningsdokument) och är ansvarig för deras underhåll och uppdatering
  • Finansieringen av småskaliga aktiviteter utförs inom ramen av «VAMDC Consortium» medlemmarnas undervisningsuppdrag, genom att utveckla undervisningsresurser under en del av undervisningstimmarna eller i samband med studenthandledning
  • Större aktiviteter kräver stöd från aktörer på nationell eller internationell nivå
  • Externa partners för undervisning blir «associerade medlemmar» i «VAMDC Consortium» och bjuds därmed in att delta i arbetsgruppen för undervisning, enligt statuterna för «VAMDC Consortium».