Односи са јавношћу

Односи са јавношћу [Serbia]

 

ВАМДЦ је отворена, научна, е-инфраструктура, на светском нивоу, која повезује базе података са подацима о атомима и молекулима. Атомски и молекуларни подаци доступни преко наше инфраструктуре описују микроскопски свет атома, молекула, честица и њихове интеракције: енергије, фреквенције, радијационе прелазе и њихове особине, као и особине реакција за једноставне системе.

Наше податке користе истраживача из других области; на пример:

 • у астрофизици да би се разумео хемијски састав неке галаксије, међузвезданог облака, атмосфере планете или звезде
 • у физици атмосфере да би се пронашле концентрације загађујућих материја у нашој атмосфери и чак за мерење брзине ветра
 • у физици плазме
 • у биофизици да би се симулирала путања електрона у живим ткивима за примене у радиотерапији

 

 • Односи са јавношћу - циљеви-

   

  Наши циљеви у односима са јавношћу су следећи:

  • Да се понуде информације преко нашег сајта и путем друштвених мрежа
  • Да се учествује на јавним скуповима и на изложбама у институцијама
  • Да се ко-дизајнирају иновативни ресурси за са јавношћу
  • Да се потпомогне веза између истраживања и грађана
  • Да се створе националне мреже, и међусобно повежу на међународном нивоу
  • Да будемо партнери јавних институција и удружења
  • Да се понуди обука на информационим средствима која су развијена
 • Стратегија у односима са јавношћу-

   

  Наша стратегија у односима са јавношћу заснива се:

  • На раду са појединим грађанима и удружењима у циљу дефинисања одговарајућих средстава за пропагирање за промоцију ВАМДЦ. Ово укључује и развој софтвера који обавља визуелизацију података, симулацију макроскопског света, стварање локалних селективних база података које би испуниле одређене циљеве у промоцији ВАМДЦ и ширењу научне културе, као и осмишљавање « пројеката науке за грађане ».
  • На комуникационим и маркетиншким акцијама које
   • истичу примере расположивих ресурса за ширење научне културе
   • предлажу обуке за ове ресурсе
   • нуде сарадњу и описују начина финансирања
 • Стратегија финансирања и организације промоције ВАМДЦ и ширења научне културе-

   

  • Акције спроводе чланови «ВАМДЦ Конзорцијума» који имају одређени професионални интерес у таквим активностима. Сваки члан има интелектуалну својину за софтвер, алате и промотивни материјал које је сам развио и одговоран је за њихово одржавање и надоградњу
  • Финансирање aкција малих размера врши се у оквиру обавеза чланова «ВАМДЦ Конзорцијума» за промоцију ВАМДЦ и ширење научне културе преко развијања ресурса за ове намене као део њихових уобичајених активности на том пољу или као део сати за надгледање рада студената.
  • Финансирање акција великих размера захтева организовање пројеката и уговора о сарадњи на локалном, националном или међународном нивоу.
  • Заинтересоване организације – спољашњи партнери ВАМДЦ могу постати «придружени чланови» «ВАМДЦ Конзорцијума» и биће позвани да учествују у раду «VAMDC Outreach Working Group ».
 • Oтворени позив-

   

  • Тражимо партнерство са удружењима и јавним и приватним партнерима
  • Охрабрујемо асоцијације и поједине особе да предлажу идеје које се односе на податке у атомској и молекуларној физици
  • Развијаћемо одговарајући софтвер и алате и нудити одговарајућу обуку
  • После развијања софтвер и алати су слободно доступни