Utåtriktad verksamhet

Utåtriktad verksamhet [Sweden]

 

VAMDC är en öppen elektronisk infrastruktur som är fördelad över hela världen och binder samman databaser med vetenskaplig data om atomer och molekyler. De data som vi gör tillgängliga beskriver den mikroskopiska världen av atomer, molekyler, partiklar och deras växelverkan: energier, frekvenser, strålningsövergångar och deras egenskaper, samt reaktioner för enkla system.

Våra data används av forskare från många olika områden, till exempel

 • inom astrofysiken för att förstå den kemiska sammansättningen av galaxer, interstellära moln eller stjärnornas atmosfärer
 • inom jordatmosfärens fysik för att studera föroreningar i luften eller för att mäta vindens hastighet
 • inom plasmafysiken
 • inom biofysiken för att simulera elektronernas banor i levande vävnader för tillämpningar inom strålningsbehandlingen
 • Vår målsättning för utåtriktad verksamhet, även kallat ”tredje uppgiften”-

   

  Vi har som mål:

  • att tillhandahålla information på vår webbsida och genom sociala nätverk
  • att delta i offentliga konferenser och utställningar
  • att delta i utvecklingen av innovativa resurser för utåtriktad verksamhet
  • att förstärka länken mellan vetenskap och allmänheten
  • att skapa nationella närverk och att sammansluta dessa internationellt
  • att vara samarbetspartners för offentliga institutioner och föreningar
  • att erbjuda träning på de framtagna verktygen för utåtriktad verksamhet
 • Vår strategi för utåtriktad verksamhet-

   

  Strategin baseras på:

  • att arbeta med individer från allmänheten och med föreningar för att definiera vilka resurser är lämpliga för en given publik. Detta inkluderar bland annat utveckling av mjukvara för visualisering av data, att simulera den makroskopiska världen, att skapa lokala databaser med utvalda data för att uppnå en specifik målsättning, eller att utforma projekt för medborgarforskning.
  • kommunikation och marknadsföringsåtgärder som
   • visar upp existerande resurser för utåtriktad verksamhet
   • föreslår träning på dessa resurser
   • erbjuder samarbeten och beskriver finansieringsmöjligheterna
 • Vår strategi för finansiering och ledarskap inom utåtriktad verksamhet-

   

  • Aktiviteterna genomförs av medlemmarna i «VAMDC Consortium» som har ett yrkesmässigt intresse av detta. Varje medlem behåller upphovsrätten för sina utvecklade produkter (mjukvaror, databaser, utåtriktade dokument) och är ansvarig för deras underhåll och uppdatering.
  • Finansieringen av småskaliga aktiviteter utförs inom ramen av «VAMDC Consortium» medlemmarnas skyldigheter för utåtriktad verksamhet, genom att utveckla resurser inom ramen för deras forskningsprojekt eller i samband med studenthandledning.
  • Större aktiviteter kräver stöd från aktörer på nationell eller internationell nivå.
  • Externa partners för utåtriktad verksamhet erbjuds att bli «associerade medlemmar» i «VAMDC Consortium» och bjuds därmed in at delta i arbetsgruppen för utåtriktad verksamhet, enligt statuterna för «VAMDC Consortium».

 • Öppen inbjudan-

   

  • Vi söker samarbeten med föreningar och offentliga samt privata institutioner
  • Vi uppmuntrar att komma med egna idéer och förslag och att kontakta oss
  • Vi kommer att utveckla lämplig mjukvara och erbjuda utbildning på den
  • Mjukvaran blir fritt tillgängligt efter projektet.